K O N U Ş M A C I L A R  *
  1 Abdurrahim Koçyiğit SARS-CoV-2 tedavi potansiyeline sahip bitkisel uçucu yağlar Prof. Dr.   
  2 Ahmet Aydınalp  Pediatrik hastalarda Fitoterapi Uz. Dr.  
  3 Ahmet Kalaycıoğlu Akupunkturun anatomisi Prof. Dr.   
  4 Ahmet Kalaycıoğlu Sağlıklı yaşamak için bütüncül yaklaşım Prof. Dr.   
  5 Ahmet Yaser Müslümanoğlu  Geleneksel tıbbın mevcut durumu ve geleceği Prof. Dr.   
  6 Ali Özden Öztürk AUCH Metodunun hipnotik ritüellerinin YNSA alanları ile benzerliği Uz. Dr.  
  7 Ali Timuçin Atayoğlu COVİD 19 ile mücadelede Apiterapi Dr. Öğ. Üyesi  
  8 Alsayed Mohamed Elmarakby Cupping and bloodletting therapy               Kupa ve kan alma tedavisi                                                                 B.A.E Dr.  
  9 Arzu Şakul İmmün sistemi desteklemede fitoterapi  Doç Dr.  
  10 Asuman Kaplan Algın Nörodejeneratif hastalıklarda akupunktur Dr.  
  11 Asuman Mermerci Hipnoterapilerde hangi bellekle çalışılır ? Dr. Dt.  
  12 Avni Babacan Algoloji ve Ozon Prof. Dr.   
  13 Ayfer Kuzulugil İmmunolojide Aurikuloterapi Dr.  
  14 Aynur Ketene Menapozda antienflamatuar alkali beslenme ve destekler  Uz. Dr.  
  15 Ayşegül Taylan Özkan Larva debridman tedavisinin yara iyileşmesinde etki mekanizmaları                                                       Prof. Dr.   
  16 Ayşegül Ünver Meditasyonun ve bilinçli farkındalıklı yaşamın (mindfulness) sağlık üzerine etkileri Prof. Dr.   
  17 Baha Çelik Parkinson hastalarında  lokomotor sistem ve duygu durum bozukluklarında akupunktur tedavisinin yeri Prof. Dr.   
  18 Banu Çaycı Allerjik hastalıkların tedavisinde akupunktur ve biyofrekans sistemlerinin birlikte kullanımı  Prof. Dr.   
  19 Batu Bayar Dolaşım bozukluğu ve Hirudoterapi Dr.  
  20 Bekir Eren Çetin İyot , fizyolojik önemi ve tedavideki yeri Doç Dr.  
  21 Berna Külah Kronik yorgunluk sendromunda akupunktur tedavisi Uz. Dr.  
  22 Bülent Özdemir Mezoterapide tedavi yöntemleri Dr.  
  23 Caner Horzum Başağrısında akupunkturla tedavi algoritması                                                                                      Poster Dr.  
  24 Cemal Çevik COVİD 19 da  akupunktur tedavisi Prof. Dr.   
  25 Chen Yemeng COVİD 19  ve sonrasında Akupunktur                                                                                                                     A.B.D. PhD  
  26 Chris Astill-Smith Essential nutritional support for the  immune system - Bağışıklık sistemine temel  besin desteği          İNGİLTERE Uz. Dr.  
  27 Cihan Aksoy Girişimsel özellikteki tamamlayıcı tıp uygulamalarında temel mekanizma: Vegetatif sinir sistemi etkileşimi Prof. Dr.   
  28 Cüneyt Bozer Kronik ağrı tedavisini kolaylaştırıcı bir yöntem: auriküler kromoterapi Uz. Dr.  
  29 Çiğdem Karakuş  Sınav kaygısında hipnozun kullanımı                                                                                                    Poster Psikolog  
  30 Demet Erdoğan Akupunkturun KOAH tedavisindeki yeri, fonksiyonel etkinlik ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi Dr.  
  31 Devrim Gürsoy Bütüncül iyilikte medikal estetiğin rolü PhD. Dr.  
  32 Didem Akçalı Akupunktur aneljezisi Prof. Dr  
  33 Doğu Yıldırım Otizm spektrum bozukluğunda geleneksel tıp yaklaşımı Dr.  
  34 Doğuş (Tsenddorj) Bahadır Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için Chigong ve Meditasyon Dr.  
  35 Ekrem Yılmaz Major cerrahi skarı bulunan huzursuz bacak sendromu hastalarında nöralterapi uygulaması Dr.  
  36 Emine Filiz Uluhan Hipnozun klinikte kullanımı Uz. Dr.  
  37 Ensar Özkızıklı Repertorizasyon açmazı Dr.  
  38 Erdem Yeşilada Erkeklerde, alt üriner sistem şikayetlerinde Fitoterapi uygulamaları Prof. Dr  
  39 Eribenur Ötegen Erişkin bireylerin girişimsel (invaziv) geleneksel tıp yöntemleri hakkında tutum ve davranışları Dr.  
  40 Erkan Yalçınkaya Kanser ve fitoterapi Dr.  
  41 Erol Yalçın Radyestezi,  sarkaç  ve  fiziksel temelleri,  Scaler enerji Uz. Dr.  
  42 Eyyüp Yılmaz Hastalıklar ve atık yönetimi Uz. Dr.  
  43 Fatih Demirci Aromaterapötiklerde güvenlilik Prof. Dr.   
  44 Fatma Henden COVİD 19 ve homeopati Ecz.  
  45 Fulya İlhan Kronik hastalıklarda Homeopati Prof. Dr.   
  46 Funda Doğruman Al Larva debridman tedavisinin tarihçesi, ülkemizdeki mevzuat                                                                  Prof. Dr.   
  47 Funda Doğruman Al Larva debridman tedavisinde mültidisipliner yaklaşımın önemi     Prof. Dr.   
  48 Gülay Erdem Tuna Yeniden güncel bir tedavi : Akupunktur Dr.  
  49 Gülay Trak Hirudoterapinin Osteoartritli Bir Hastada Uygulanması                                                                       Poster Dr.  
  50 Gülçin Ural Nazlıkul Fibromiyalji sendromunda akupunktur ve bütüncül yaklaşım Doç. Dr.  
  51 Gürkan Genç Japon pediatrik Akupunktur Doç. Dr.  
  52 Hakan Ulucan Genomumuz GETAT'ın neresinde? Uz. Dr.  
  53 Hanefi Özbek Kronik hastalıklarda Müzik Terapi Prof. Dr.   
  54 Hasan Alaçam D vitamini ve immünite Uz. Dr.  
  55 Hasan Doğan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında Proloterapinin yeri Uz. Dr.  
  56 Hasan Hüsnü Eren COVİD 19 profilaksisinde mikrobesinlerin önemi (C vit , İyot, D vit) Dr.  
  57 Hasan Karaağaç Kronik lumbosakral rahatsızlıklarda ameliyat öncesinde bel proloterapi uygulaması Dr. Öğ. Üyesi  
  58 Hasan Karaağaç Barsak mikrobiyotası ve hastalıkların tedavisinde yeni bir tedavi yöntemi olarak Fekal Transplantasyon Dr. Öğ. Üyesi  
  59 Hatice Küçükceran Bir üniversite hastanesine Akupunktur için başvuran hastaların retrospektif değerlendirmesi    Poster Dr. Öğ. Üyesi  
  60 Hatice Meriç Sağlam  Akupunktur sistematiğinde fotonlar ve biyofotonların rolü ve tedavide P5P nin kullanımı Dr.  
  61 Hicran  Uşan Osteopati de '5 Osteopatik Model'  yaklaşımı Uz. Dr.  
  62 Hilmi Özden KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer)  ajanlar ve korunma yolları Prof. Dr.   
  63 Hüseyin Nazlıkul Multimorbid hastalıklara  Nöralterapi yaklaşımıyla bütüncül bakış Prof. Dr.   
  64 İbrahim Demirtaş  COVİD 19 Tedavi potansiyeline sahip doğal ürünler ve öncül araştırma sonuçları Prof. Dr.   
  65 İbrahim Tekeoğlu Bazı nörolojik hastalıklarda akupunktur tedavisi Prof. Dr.   
  66 İlhan Demiryılmaz Yara iyileşmesinde tamamlayıcı tıp uygulamaları ve klinik deneyimlerimiz Uz. Dr.  
  67 İlhan Öztekin Akupunkturda spesifik noktalar Prof. Dr.   
  68 İlker Solmaz SBÜ GEAH GETAT uygulama merkezi, Proloterapi klinik tecrübelerimiz Dr. Öğ. Üyesi  
  69 İrfan Şencan Yaş kupa tedavisinin aşırı ve sık kullanım örneği: bir vaka sunumu                                                  Poster Prof. Dr.   
  70 Kanat Tayfun Ayurveda Tıbbı Dr.  
  71 Kemal Nuri Özerkan Akupuntur meridyenleri ve meridyen  organ ilişkisi Prof. Dr.   
  72 Kosta Mumcuoğlu Larva debridman tedavisinin klinik uygulamaları                                                                                                 İSRAİL Prof. Dr.   
  73 Konstantina Theodoratou Koruyucu tıp ve medikal Akupunktur                                                                                                        YUNANİSTAN  Dr.  
  74 Lale Yeprem Kronik enflamatuar hastalıklarda ozon ve beraberinde kullanılacak vitaminler Uz. Dr.  
  75 Levent Tekçi Fraktal 5 element teorisi Dr.  
  76 Lokman Kılıç Bilinç alltı duygular ve davranışlarımız Dr.  
  77 Maryam Abuzyarova Bilinç: vücudun kendi kendini iyileştirmesinin ana aracı                                                                          KAZAKİSTAN PhD  
  78 Mehmet Tuğrul Cabıoğlu Etyolojik faktörler dikkate alınarak Akupunktur tedavisinde nokta seçilmesi Prof. Dr.   
  79 Mehmet Karav  "İyi" bir gelecek için geçmişini  iyileştir" ; epigenetik regresyon ve Hipnoz Dr.  
  80 Mehmet Mahir Atasoy Haşimoto hastalığında fonksiyonel tıp yaklaşımı Doç. Dr.  
  81 Meltem Yalınay COVİD 19 da mikrobiyota ve probiyotikler Prof. Dr.   
  82 Merve Baykul Curcumin ekstresinin romatoid artrit üzerine etkisi                                                                           Poster Dr.  
  83 Mike Cummings   Doğudan akupunktur araştırması için yeni bir yön: Batı medikal akupunkturunun TCM akupunkturuna katkıları  İNGİLTERE Dr  
  84 Murat Akçacıoğlu Proloterapi; güvenli , basit ve etkili. Nasıl ? Dr.  
  85 Murat Pehlivan Biyorezonans cihazları ve genel özellkleri  Prof. Dr.   
  86 Murat Topoğlu Obezitede akupunktur ve diyet Dr.  
  87 Mustafa Çiftçi Kadın infertilitesinde Akupunktur ve Kupa uygulamaları Dr.  
  88 Mustafa Erşin Enerji Tıbbı ve GETAT uygulamaları Uz. Dr.  
  89 Mücahit Yılmaz  Fitoterapide bütüncül bakış Dr.  
  90 Nalan Erdem Covid 19 pamdemisi ve Akupunktur: Ne zaman ? Neden ? Uz. Dr.  
  91 Nalan Erdem Obezite ve immün sistem ilişkisi Uz. Dr.  
  92 Nezir Çelik Ekstra meridyenler Dr.  
  93 Osman Özcan Arıman Akupunkturda dil tanısı Uz. Dr.  
  94 Recep Alp Uyku ve apne sendromu Doç. Dr.  
  95 Rezan Akpınar  Jin's tree neddle therapy                                                                                                                                           A.B.D. Doç. Dr. Dt.  
  96 Salih Mollahaliloğlu COVİD 19 epidemiyolojisi Prof. Dr.   
  97 Saliha Karatay COVİD 19 ile ilgili akupunktur çalışmaları Prof. Dr.   
  98 Sare Davutoğlu  Obstetri ve Jinekolojide fitoterapi Uz. Dr.  
  99 Serpil Akçacıoğlu Rejenerasyonda oruç, otofaji ve immün sisitem kök hücre bağlantısı Dr.  
  100 Sibel Silici Klinik çalışmalarla kanıta dayalı Apiterapi Prof. Dr.   
  101 Sinan Akkurt Graves hastalığına bütüncül yaklaşım (olgu sunumu) Dr.  
  102 Sinan Güzel Hipnoterapi pandemi sürecinin neresinde ? Dr.  
  103 Şerafettin  Özdoğan  Düşük enerjili lazer ve rezonans etkisi Uz. Dr.  
  104 Şeyda Efsun Özgünay Anestezi ve yoğun bakımda hipnoz kullanımı Doç. Dr.  
  105 Terry Oleson Finding ear points using anatomical land marks- Anatomik noktaları  kullanarak kulak noktalarını bulmak A.B.D. Dr.  
  106 Tijen Acarkan COVİD 19 fizyopatolojisi ve akciğer - bağırsak ekseni Dr.  
  107 Tijen Secerli Durer Kronik hastalıklarda bütünsel dişhekimliği Dt.  
  108 Tülin Dabakoğlu Menstruel siklus düzensizlikleri ve estrojen dominansına fonksiyonel yaklaşım Uz. Dr.  
  109 Uğur Uslu Larva üretimi ve tedavi için hazırlama süreci     Prof. Dr.   
  110 Ülkü Aygen Türkmen Yoğun bakımda COVİD 19 ve  Ozonterapi Prof. Dr.   
  111 Vedat Obuz COVİD 19 da integratıif yaklaşım                                                                                                                              A.B.D. Dr.  
  112 Volkan Acar OCAKLAR: Anadolu' nun geleneksel tıp uygulayıcıları Doç. Dr  
  113 Yalçın Kırıcı Kulak akupunkturu ile hipotalamusa bağlı hastalıkların tedavisi Prof. Dr.   
  114 Yasemin Akçay Tıp eğitiminde GETAT uygulamalarının yeri Prof. Dr.   
  115 Yusuf Tamam Enterik sinir sistemi ve disbiyozisin, lokomotor sistem ve immün sistemle  ilişkisi Prof. Dr.   
  116 Yücel Katı Akupunktur noktalarında aromatik yağ kullanımı Dr.  
  117 Zeynep Karabey Kronik Borrelia enfeksiyonunda bütüncül yaklaşım Uz. Dr.  
  118 Zeynep Sümer Geleneksel fermente gıdalar Prof. Dr.   
           
      (*) Bildiri sunumları , Bilim Kurulu onayından sonra kesinlik kazanacaktır.    
           
  Bildiriler, Kogre sonrası 3 ay süreyle kayıtlardan izlenebilecektir.