Ç A L I Ş T A Y  *
      1 Cemal Çevik Mikrokolon Akupunktur Prof. Dr.  
      2 M. Tuğrul Cabıoğlu GETAT'da etyoloji, etyolojik faktörlerin organ ve dokulara fizyopatolojik etkileri Prof. Dr.  
      3 Ayfer Kuzulugil Aurikuloterapide tanı ve tedavi ilkeleri Dr.  
      4 Y. Erol Yalçın Kupa uygulaması ve etki mekanizmaları Uz. Dr.  
      5 Doğuş (Tsenddorj) Bahadır Su jok uygulamaları Dr.  
      6 Hicran  Uşan Ayak Refleksolojisi Uz. Dr.  
      7 Sinan Güzel İç çatışmalar ve hipnoterapötik çözümleri Dr.  
      8 Hasan Karaağaç Kronik dejeneratif rahatsızlıklarda Proloterapi ve diğer GETAT yöntemleri Uz. Dr.  
      9 Nezir Çelik Ozonterapide kullanılan terapötik dozlar Dr.  
      10 Levent Tekçi YNSA ve myofasyal meridyenler Dr.  
      11 Cihan Aksoy Manuel tıp ve belağrısı Prof. Dr.  
      12 Tijen Secerli Durer Otoimmün hastalık olarak periodontitis Dt.  
      13 Serpil Akçacıoğlu Fasial paralizide perinöral tedavi ve gözde, görme problemlerinde PIT in etkinliği Dr.  
      14 Şerafettin Özdoğan Beş element müzik terapi ve pentatonik müzik Uz. Dr.  
      15 Hüseyin Nazlıkul Regülasyon tıbbı ve Nöralterapi yaklaşımıyla COVİD 19 ile mücadele Prof. Dr.  
      16 Vedat Obuz Hidrojen peroksit nebulizasyon, C vitamini ve Glutation İV uygulamaları   A.B.D. Uz. Dr.  
      17 Fatma Bilgili Henden Çatışmalar, hastalıklar, Hamer metodu -New German Medizin-  ve çözümleri Ecz.  
               
        (*)  Çalıştaylar , Bilim Kurulu onayından sonra kesinlik kazanacaktır.    
               
               

 

 

    W O R K S H O P S   *
      1 Cemal Çevik Microcolon Acupuncture M.D. Prof   
      2 M. Tuğrul Cabıoğlu Etiology in TCM, physio-pathological effects of etiological factors on organs and tissues   M.D. Prof   
      3 Ayfer Kuzulugil Principles of diagnosis and treatment in Auriculothreapy   M.D.  
      4 Y. Erol Yalçın Cupping and impact mechanisms  M.D. specialist  
      5 Doğuş (Tsenddorj) Bahadır Su jok Applications M.D.  
      6 Hicran  Uşan Foot Reflexology M.D. specialist  
      7 Sinan Güzel Internal conflicts and hypnotherapeutic remedies  M.D.  
      8 Hasan Karaağaç Prolotherapy and other TMC methods in Chronic degenerative illnesses  M.D. specialist  
      9 Nezir Çelik Therapeutic doses in Ozone theraphy  M.D.  
      10 Levent Tekçi YNSA and myofacial  meridians M.D.  
      11 Cihan Aksoy Manuel Medicine and backache M.D. Prof   
      12 Tijen Secerli Durer Periodontitis as an autoimmune disease  Dt.  
      13 Serpil Akçacıoğlu Perineural therapy in facial paralysis and the effectiveness of PIT in eye and visual problems   M.D.  
      14 Şerafettin Özdoğan Five elements music therapy and pentatonic music M.D. specialist  
      15 Hüseyin Nazlıkul The fight against Covid 19 with regulatory medicine and neural therapy  M.D. Prof   
      16 Vedat Obuz Hydrogen peroxide nebulization, C vitamin, and Glutation, intravenous applications M.D. specialist  
      17 Fatma Bilgili Henden Conflicts, illnesses, Hamer method -New German Medicine- and solutions Pharmacist  
               
        (*)  Workshops submissions will be finalized upon the Science Council ‘s approval.