Bildiri Kuralları

Bildiri Özetleri Kuralları

 

 1. Bildiri özetleri, aşağıda belirtilen e-posta adresine 31 Ekim 2020 tarihine kadar gönderilmelidir.
 1. Yazar isimleri Açık olarak yazılmalıdır (Ahmet Ahmetoğlu*), sunan yıldız ile belirtilmeli (*)​(​akademik unvan kullanılmamalıdır)​.i​simler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 1. Bildiri özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
 1. Bildiri özeti içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 1. Bildiri özetinde orijinal çalışmalar için giriş, amaç​ ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Giriş, amaç, yöntem, (varsa)sınırlılıklar, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Orijinal çalışmalar dışında kalan özetler de giriş, amaçg ibi kısımların belirtilmesine gerek yoktur. Kullanılan kaynaklara “Kaynaklar” başlığı altında yer verilmelidir.
 1. Gönderilen bildirilerin sözlü sunum veya poster olacağına bilim kurulu karar verecektir.  
 2. En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan "​Anahtar Kelimeler" yazılmalıdır. Bildiri özeti en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.
 1. Times New Roman 12 punto tek satır aralığında olmalıdır.​
 1. Özetler bilimsel Türkçe ve İngilizce olmalıdır.    
 1. Kabul edilen sözlü bildiriler ve posterler kongre E-kitabı şeklinde yayınlanacaktır.

 

                         e-posta adresi :  bilgi@akuptamamtipkongresi.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

RULES FOR SUBMISSION
 
 1. Abstracts must be sent to the following email address at the latest by October-31-2020: bilgi@akuptamamtipkongresi.com
 2. All author names should be indicated fully and the presenter(s)’s name/s should be indicated through the insertion of (*), such as: *John Thomas.  Please do not use academic titles. Capitalize only the first letters of the First Name and Last Name. Author affiliations and addresses must be included.
 3. Please capitalize only the first letter of the presentation title (excluding abbreviations).
 4. If any abbreviations are used in the abstract, please indicate fully using parenthesis.
 5. If you are submitting an original research, abstract should include an introduction, aims, methodology, a summary of quantitative findings, and a conclusion.  As such, the abstract should include the following titles: introduction, aims, methodology, limitations (if any), findings, and conclusion. Abstracts that are not based on original research will not need to include aforementioned titles. References should be listed under the title References. 
 6. The Science Council will decide whether a submission would be accepted as an oral presentation or a poster.
 7. Please include at least 3 and at 5 most provide “Key words” with your abstract. Abstracts should not exceed 500 words 
 8. Abstracts should use Times New Roman, 12 point type and should be single spaced. 
 1. All accepted papers and posters will be published in an e-book